logo
|Welkom | Nieuws | Diensten | Quality Suite | Profiel | Contactformulier | Log in |

Interim-management

Wilt u projecten overzichtelijk bewaken of heeft u tijdelijk behoefte aan managers? Binnen organisaties voorziet interim-management in een tijdelijke behoefte aan leidinggevend vermogen van opdrachtgevers. Deze behoefte kan voortkomen uit een tijdelijke onderbezetting als gevolg van personeelsverloop, maar ook uit speciale projecten. Hierbij valt te denken aan:

  • Reorganisaties
  • Cultuurveranderingen
  • Fusies, overnames

Door de best passende interim-managers te selecteren en tijdens de voortgang van het project te begeleiden, dragen wij bij aan het oplossen van uw problemen. Om hier in te slagen begeleiden wij de interim-manager tijdens zijn/haar opdracht. Onze ervaring en betrokken benadering vormen de basis voor de strategische samenwerking met de opdrachtgever en de interim manager.

left-top

Triformis
Overweg 22
6956 AG Spankeren
T: +31 (0) 313 496 996
E: info@triformis.nl

2008 Triformis